This quartz stone resembles a striking salmon desert sunrise.